Hà Nội kêu gọi đầu tư vào 11 dự án nông nghiệp

09:48 08/05/2020

Sở NN&PTNT Hà Nội vừa tổng hợp danh mục 11 dự án sẽ kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2019-2025.

Cụ thể, các dự án này bao gồm: Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các xã An Thượng, Song Phượng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Hoài Đức, quy mô 668 ha, dự kiến vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng.

Dự án nông nghiệp công nghệ cao xã Hiền Ninh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Sóc Sơn quy mô 120 ha, dự kiến vốn đầu tư 350 tỷ đồng. Dự án nông nghiệp công nghệ cao ở các xã Thanh Xuân, Tân Dân sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Sóc Sơn quy mô 70 ha, dự kiến vốn đầu tư 150 tỷ đồng.

Dự án nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái xã Hiệp Thuận sản nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái tại huyện Phúc Thọ quy mô 200ha, dự kiến vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng.

Sở NN&PTNT cũng đề xuất dự án khu giết mổ gia súc tập trung các xã Quang Lãng, Tri Thủy chuyên giết mổ gia súc tại huyện Phú Xuyên quy mô 2,74 ha, dự kiến vốn đầu tư 350 tỷ đồng.

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại vũng bãi ven sông Đáy thuộc xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô 23,3ha, dự kiến vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng.

Hà Nội kêu gọi đầu tư vào 11 dự án nông nghiệp (Ảnh minh họa/Internet)

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở xã Kim Sơn sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thị xã Sơn Tây quy mô 80 ha, dự kiến vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng.

Dự án vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở huyện Ba Vì sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô 300 ha, dự kiến vốn đầu tư 100 tỷ đồng.

Dự án khu giết mổ gia súc thôn Tri Lai, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì giết mổ gia súc quy mô 4 ha, dự kiến vốn đầu tư 350 tỷ đồng. Dự án khu giết mổ gia súc, gia cầm ở xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ chuyên giết mổ gia súc, gia cầm quy mô 10 ha, dự kiến vốn đầu tư 400 tỷ đồng.

Dự án khu giết mổ gia súc, gia cầm xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn chuyên giết mổ gia súc, gia cầm quy mô 10ha, dự kiến vốn đầu tư 400 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ, trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hình thành nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rất đáng ghi nhận.

"Thời gian tới, các cơ quan chức năng của thành phố sẽ đẩy mạnh rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích sự tham gia của các thành phần xã hội vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao." ông Mỹ nói.

Công Trí