Hà Nội nhận được 36 đề xuất Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư gần 27 tỷ USD

08:36 30/06/2020

Dự kiến tại Hội nghị "Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển" tổ chức ngày 27/6 tới, TP Hà Nội sẽ trao quyết định cho các nhà đầu tư 116 dự án có tổng vốn đầu tư trên 339.000 tỷ đồng. Đến ngày 22/6, UBND TP Hà Nội đã nhận được 36 đề xuất Biên bản ghi nhớ hợp tác với tổng giá trị khoảng 26,079 tỷ USD.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội cho biết đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Hội nghị đã được hoàn tất. Hiện có khoảng 540 doanh nghiệp, trong đó có 120 doanh nghiệp nước ngoài xác nhận tham dự. Hội nghị dự kiến sẽ thu hút khoảng 1.400 - 1.500 đại biểu.

Hà Nội liên tục thu hút được các dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn

UBND TP Hà Nội đã lập danh mục dự án dự kiến trao cho các nhà đầu tư tại Hội nghị là 116 dự án có tổng vốn đầu tư trên 339.000 tỷ đồng. Trong đó, có 100 dự án trao quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn trên 225.000 tỷ đồng, vốn tăng thêm là trên 162.000 tỷ đồng; 16 dự án trao quyết định ghi nhận đề xuất với tổng số vốn trên 114.000 tỷ đồng, vốn tăng thêm là 103.000 tỷ đồng.

116 dự án này được phân bổ theo các lĩnh vực: Nhà ở đô thị, trụ sở văn phòng, du lịch - dịch vụ, công nghiệp, văn xã, hạ tầng kỹ thuật (các cụm, khu công nghiệp, làng nghề), tài chính - ngân hàng.

Ngoài ra, TP Hà Nội cũng kêu gọi đầu tư vào 282 dự án chưa có nhà đầu tư đăng ký tại hội nghị các năm 2016, 2017, 2018 với tổng vốn dự kiến trên 483.000 tỷ đồng.

Đến ngày 22/6/2020, UBND TP Hà Nội nhận được 36 đề xuất Biên bản ghi nhớ hợp tác của tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư (33 đề xuất liên quan đến dự án đầu tư có sử dụng đất và 5 đề xuất không có dự án đầu tư có sử dụng đất) với tổng giá trị ký kết khoảng 26,079 tỷ USD. Trong số 36 đề xuất này có 23 đề xuất của các doanh nghiệp trong nước và 13 đề xuất của doanh nghiệp/tổ chức nước ngoài.

Đ.N