Hà Nội: Thông qua Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

14:36 09/12/2020

Sáng 9/12, Kỳ họp thứ 18, HĐND TP. Hà Nội khoá XV đã thông qua Nghị quyết về chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025 và Quy định một số chính sách, nội dung, mức chi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết

Theo nghị quyết, thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2021-2025 với các mục tiêu như sau: Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Trung ương và Thành phố nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội phát triển; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Phấn đấu đến năm 2025, đạt 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp gia nhập thị trường, góp phần cải thiện chỉ số PCI của Thành phố; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa, phấn đấu tốc độ phát triển doanh nghiệp mới bình quân khoảng 10%/năm (bình quân khoảng 30.000 doanh nghiệp mới/năm), phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 Thành phố có thêm 150.000 doanh nghiệp thành lập mới.

Giai đoạn 2021-2025, doanh nghiệp nhỏ và vừa phấn đấu đạt được các chỉ tiêu: (1) Tạo thêm khoảng 1,5 triệu việc làm mới cho người lao động; (2) Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thủ đô; (3) Đóng góp trên 40% GRDP và trên 30% ngân sách Thành phố; Củng cố, nâng cấp các mô hình sản xuất tập trung, liên kết sản xuất hiện có để phát triển hình thành khoảng 10 cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thuộc 5 ngành tiềm năng gồm: Công nghệ thông tin; Công nghiệp điện tử; Cơ khí chế tạo; Nông nghiệp công nghệ cao; Bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm.

Cũng trong giai đoạn 2021-2025, Thành phố đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thuộc các ngành: Công nghệ thông tin; Công nghiệp điện tử; Cơ khí chế tạo; Nông nghiệp công nghệ cao; Bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thành công.

Về Quy định một số chính sách, nội dung, mức chi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội, đối tượng áp dụng bao gồm: Doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên địa bàn TP. Hà Nội; Các doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội; Các hộ kinh doanh đăng ký hoạt động trên địa bàn TP. Hà Nội; Các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp.

Các chính sách hỗ trợ cụ thể bao gồm 8 nội dung: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp; Hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hỗ trợ tư vấn chuyên sâu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hỗ trợ chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hỗ trợ thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; Chi nghiên cứu xây dựng sách trắng về doanh nghiệp Hà Nội thường niên.

Đóng góp ý kiến tại hội trường, đại biểu Đỗ Thùy Dương, tổ đại biểu Cầu Giấy, đề xuất hỗ trợ theo "mô hình phễu" để khuyến khích các doanh nghiệp phát triển có chiều sâu, trong đó, ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp nữ làm chủ; tăng cường hỗ trợ trong hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp để mời các nhà tư vấn có uy tín tham gia hỗ trợ cho các doanh nghiệp của Thành phố.

Đại biểu Nguyễn Thị Lan Hương, tổ đại biểu Đông Anh, nhấn mạnh Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa rất thiết thực, toàn diện và đầy đủ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hiện nay và lưu ý cần làm rõ cơ chế phối hợp để nhiều doanh nghiệp được tiếp cận với Đề án. UBND Thành phố nên có đầu mối tuyên truyền đến các hiệp hội doanh nghiệp, ưu tiên cho các doanh nghiệp do nữ làm chủ. Nhấn mạnh đến tính ưu việt của hoạt động tư vấn, đồng chí cho rằng Thành phố cần có chính sách tư vấn chuyên sâu để giúp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đại biểu, để thu hút được các tập đoàn lớn của Thế giới đến đầu tư, rất cần hỗ trợ cho hệ sinh thái nhỏ và vừa để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại hội nghị, 100% các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025 và Quy định một số chính sách, nội dung, mức chi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội.